İstanbul Ticaret Odası koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hazırlanan “Teknoloji Melekleri” projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından açılan "2014 yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı" kapsamında hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

İstanbul Ticaret Odası proje sahibi kurum, İstanbul Ticaret Üniversitesi proje ortağı ve sektörde faaliyet gösteren öncü firmalar ise projemizde iştirakçi olarak yer almaktadır.

Proje ortağımız İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından 6 farklı eğitim alanı çerçevesinde 14 modülden oluşan ve toplamda 120 saat sürecek "Teknoloji Satış Uzmanlığı Eğitim Programı" geliştirilmiştir. "Teknoloji Satış Uzmanlığı Eğitim Programı" uluslararası boyutta tanınmış bir mesleki eğitim akreditasyon kuruluşu olan City&Guilds tarafından akredite edilecek olup, programı başarı ile tamamlayan katılımcılara uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika verilecektir.

"Teknoloji Satış Uzmanı" olarak kariyer yapmak isteyen ve 18 – 25 yaş arası en az lise mezunu 90 kadınımız İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi, TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu, Teknoloji Satış Uzmanı olarak çalışan bir kişi ve Sektör temsilcilerinden oluşan bir seçim komisyonu tarafından belirlenecektir.

Yüz yüze ve çevrimiçi (online) yaklaşımların birlikte kullanıldığı eğitim programını başarı ile tamamlayan genç kadınların %75’inin sektöründe istihdam edilmesi sağlanacaktır.

İş fikri olan 20 katılımcının KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılması sağlanacak olup, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği’ne başvurma hakkı kazanacaklardır

Proje kapsamında düzenlenecek olan Ar-Ge Destekleri Semineri ile katılımcıların ulusal ve uluslararası Ar-Ge destekleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

Ayrıca, eğitimler tamamlandıktan sonra düzenlenecek olan Proje Pazarı etkinliği ile iş fikri olan katılımcıların Melek Yatırımcılar ve Akademisyenler ile görüşmeleri sağlanacak ve projelerini tanıtma imkanı sağlanacaktır.

Teknoloji Satış Uzmanlığı Eğitim Programını başarı ile tamamlayan katılımcılara, 3 ayda bir bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişen son teknolojiler hakkında bilgi vermek amacı ile online seminerler verilecektir. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası tarafından genç kadınların istihdamının izlenmesi için bir havuz oluşturulacak ve projenin sona ermesini takip eden 1 yıl süresince katılımcılar izlenecek ve istihdam edilmeleri için destek verilmeye devam edilecektir.