Teknoloji Melekleri Proje Pazarı

Teknoloji Melekleri Projesi'nin en önemli katma değer unsuru, gelişme potansiyeli yüksek teknoloji/bilişim sektörüne yönelik nitelikli insan kaynaklarının ve yaratıcı iş fikirlerinin geliştirilerek sektör tarafından ticarileştirilmesinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda yapılacak "Teknoloji Melekleri Proje Pazarı", sadece projenin nihai amacına hizmet etmekle yetinmeyecek, makro bazda bir katma değer oluşturulması için yararcı ve somut adımlar atılmasını sağlayacaktır.

Proje kapsamında düzenlenen eğitim programlarına katılan öğrenciler, sektöre yönelik ürettikleri uygulamaları ve dijital iş fikirlerini, düzenlenecek olan proje pazarı dahilinde işletmeler ile paylaşabilme imkanına sahip olacaklardır.

Yer: İstanbul Ticaret Odası 5. Kat Fuaye Salonu
Tarih: 15 Haziran 2015
Saat: 09:00 – 17:00